fbpx

Welke verplichting ga ik aan als ik een pensioen toezeg aan mijn medewerkers?

Wat je als werkgever precies belooft als je een pensioen toezegt aan je medewerkers, is afhankelijk van de inhoud van de pensioenregeling. Dat is logisch. Worden pensioenbedragen gegarandeerd, staat alleen de hoogte van de pensioenpremie vast, of zijn beide gecombineerd? Dit bepaald de verplichting die je aangaat als je een pensioen toezegt. Welke pensioenregeling je ook toezegt, altijd geldt dat je pensioenpremies betaalt aan een pensioenuitvoerder. Je mag als werkgever dus geen premies reserveren op een rekening van het bedrijf, of zelf investeren. Je verplicht je om pensioenpremie te betalen aan een pensioenuitvoerder.

Wat zijn toegelaten pensioenuitvoerders?

Als je hebt besloten om een pensioen toe te zeggen is het zaak dat je op zoek gaat naar een partij die de pensioenregeling gaat uitvoeren. Om medewerkers te beschermen is namelijk bepaald dat een pensioenregeling altijd moet worden uitgevoerd door een toegelaten pensioenuitvoerder:

  • Algemeen pensioenfonds (APF);
  • Bedrijfstakpensioenfonds (BPF);
  • Beroepspensioenfonds;
  • Ondernemingspensioenfonds (OPF) of multi OPF;
  • Premiepensioeninstelling (PPI);
  • Pensioenverzekeraar;

Voor het bedrijfstakpensioenfonds en beroepspensioenfonds geldt dat ze een vaste pensioenregeling uitvoeren voor een specifieke bedrijfstak of beroepsgroep. Je kunt of moet hier doorgaans aan deelnemen als je actief bent in een specifieke sector of beroepsgroep. Daarbij komt dat je als werkgever zelf geen keuzes kunt maken over de inhoud van de pensioenregeling.

Het ondernemerspensioenfonds of multi OPF (samenwerking van meerdere ondernemingspensioenfondsen) zien we alleen bij hele grote ondernemingen.

Het algemeen pensioenfonds, de premiepensioeninstelling en de pensioenverzekeraar zijn de gangbare pensioenuitvoerders voor ondernemers in het MKB die niet verplicht zijn deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Welke pensioenuitvoerder het beste past in jouw situatie is afhankelijk van je persoonlijke wensen en voorkeuren. Als pensioenadviseur leggen we je graag de verschillen uit.

De pensioenuitvoerder is gespecialiseerd in het uitvoeren van pensioenregelingen en is bij wet verplicht als “goed huisvader” het pensioengeld van je medewerkers te beheren. Als werkgever sluit je met de pensioenuitvoerder een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst. Hierin staat tegen welke voorwaarden de pensioenuitvoerder de pensioentoezegging die jij aan je medewerkers hebt gedaan uitvoert. In de uitvoeringsovereenkomst staan dus de verplichtingen die je als werkgever bent aangegaan door het toezeggen van pensioen aan je medewerkers. Onderstaande figuur laat de verhoudingen zien tussen de betrokken partijen bij een pensioenregeling. Dit wordt ook wel de pensioendriehoek genoemd.

Verplichte betrokken partijen bij een pensioentoezegging
Betrokken partijen bij een pensioenregeling

In het artikel Hoe regel je het pensioen voor je medewerkers? vind je praktische informatie over het regelen van een pensioen.

Kan ik het pensioen dat ik toezeg later wijzigen?

Als je eenmaal een pensioen hebt toegezegd geldt dat je dit niet zomaar weer kunt wijzigen. Pensioen is feitelijk uitgesteld loon van de medewerker. Je kunt een aanpassing van de pensioenregeling dus vergelijken met een aanpassing van het salaris. In beginsel geldt het spreekwoord “eens gegeven blijft gegeven”. Wil je toch een wijziging doorvoeren in de pensioenregeling, dan zul je hierover moeten overleggen met je medewerkers. De medewerkers moeten namelijk instemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Je kunt je voorstellen dat het een uitdaging kan zijn medewerkers te laten instemmen met een verlaging van hun (uitgestelde) loon.

Uiteraard zijn er goede redenen te bedenken waarom je de pensioenregeling wilt aanpassen, maar realiseer je wel dat dit niet altijd even eenvoudig is. Met een pensioentoezegging ga je dus een verplichting aan voor de lange termijn. Om er nog maar een spreekwoord in te gooien “bezint eer ge begint”.

Waarom zou ik met al die verplichtingen een pensioen toezeggen?

Als je dit gelezen hebt vraag je je wellicht af; waarom zou ik überhaupt nog een pensioenregeling willen voor mijn medewerkers? Kan ik ze niet beter een salarisverhoging geven en het ze zelf laten regelen? In ons artikel 6 Redenen om een pensioen te regelen voor je medewerkers hebben we de meest gehoorde redenen al voor je op een rij gezet. Om je een goede keuze te kunnen laten maken hebben we in onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de verschillen tussen een pensioenregeling en een salarisverhoging.

Vergelijking pensioenregeling vs. salarisverhoging

KenmerkenPensioenregelingSalarisverhoging
Geld wordt gebruikt voor andere doelenNiet mogelijk. Geld kan alleen gebruikt worden voor pensioen.Medewerker kan besluiten het geld te gebruiken voor andere uitgaven. Mogelijk gevolg is dat medewerker vanaf zijn pensioen te weinig inkomen heeft.
FlexibiliteitLaag. Het geld kan alleen gebruikt worden voor een levenslange pensioenuitkering.Hoog. Medewerkers kunnen een lijfrente afsluiten en het geld vanaf de pensioenleeftijd in een kortere periode laten uitkeren waardoor de uitkering per maand hoger zal zijn.
Medische waarborgenGeen medische waarborgen. Alle medewerkers worden door de pensioenuitvoerder geaccepteerd.Wel medische waarborgen. Met name voor het verzekeren van risico’s (partnerpensioen + arbeidsongeschiktheidspensioen). Medewerkers met gezondheidsproblemen kunnen zich niet, of alleen tegen beperkende voorwaarden verzekeren.
Kosten voor de medewerkerIn vergelijking met individuele pensioenproducten zijn de kosten voor de beleggingen doorgaans (aanzienlijk) lager. Van iedere euro blijft meer over voor het pensioen.Beleggingskosten zijn doorgaans hoger dan voor een collectieve pensioenregeling. Er blijft minder geld over voor de oudedagsvoorziening van de medewerker.
Kosten voor de werkgeverDe pensioenpremie is aftrekbaar als personeelskosten. Over de pensioenpremie betaal je geen werkgeverslasten of vakantiegeld.De salarisverhoging is aftrekbaar als personeelskosten. Over de salarisverhoging betaal je werkgeverslasten
(ca. 18%) en vakantiegeld.

Conclusie

Als je het belangrijk vindt om je medewerkers te ontzorgen is het logisch om te kiezen voor een pensioenregeling. Je weet dan zeker dat het geld gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Ook zijn alle medewerkers dan automatisch verzekerd zodat in geval van overlijden er ook een uitkering is voor de partner. Als je liever zo min mogelijk verplichtingen wilt, of de medewerkers maximale keuzevrijheid wilt geven, is het logisch om te kiezen voor een salarisverhoging.

Als je het ons vraagt (wij van WC-eend adviseren WC-eend 😉) biedt een pensioenregeling die regelt dat het geld echt voor pensioen gebruikt wordt, en het feit dat alle medewerkers zonder medische waarborgen worden geaccepteerd, belangrijke voordelen. Dit weegt op tegen de extra verplichtingen die het toezeggen van een pensioen met zich meebrengt. Vind jij dat ook? Dan helpen wij je natuurlijk graag om het helemaal naar jouw smaak te regelen.

Nu ben ik natuurlijk erg benieuwd waar je voorkeur naar uitgaat. Geef je reactie in de comments.

Plaats een reactie