fbpx

Hier vindt je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is Pensioenonline.nu?

Pensioenonline.nu is een initiatief van WensinkPensioen. Pensioenonline.nu stelt je als kleine werkgever in staat om tegen lage kosten, voor jouw medewerkers, een goed en betrouwbaar pensioen te regelen. Tom & Peter van Pensioenonline.nu helpen je met het controleren of je medewerkers onder een Bedrijfstakpensioenfonds of CAO vallen. Daarnaast kunnen ze je begeleiden bij je aanvraag. Pensioenonline.nu is nadrukkelijk geen adviseur. Voor advies kun je terecht bij WensinkPensioen!

Wat is de Pensioenonline.nu Pensioenrekening?

Een pensioenregeling die eenvoudig is en verantwoord met het geld van de werknemers omgaat. De pensioenrekening wordt uitgevoerd door Zwitserleven PPI. Een nieuwe en moderne manier om pensioen op te bouwen. Helemaal van nu.

Wat kun je van ons verwachten als je een Pensioenonline.nu Pensioenrekening aanvraagt?

Binnen twee werkdagen nemen we contact met je op. We nemen je aanvraag telefonisch met je door. Je kunt dan je vragen stellen. Het is belangrijk dat duidelijk is waarvoor je kiest. Zodra wij de overeenkomst hebben geregeld, openen we voor je medewerkers een Pensioenonline.nu Pensioenrekening. Hierover krijgen de medewerkers persoonlijk bericht van ons.

Wat betekent execution only?

Als er een financieel product zonder advies wordt afgesloten dan heet dit ‘execution only’. Je zou het misschien niet verwachten, maar ook via een financieel adviseur kun je op basis van ‘execution only’ geholpen worden. Voor jou betekent dat, dat we geen advies geven en alleen bemiddelen bij de aanschaf van een pensioenproduct.
De PensioenOnline.nu Pensioenrekening is bedoeld voor bedrijven tot 10 medewerkers. Wij beoordelen niet of de Pensioenrekening het beste past bij jouw bedrijf en we onderzoeken niet of de pensioenregeling past bij jouw financiële situatie. Ook weten we niet wat je doel is. Je bent verantwoordelijk en beoordeelt zelf of dit product past in jouw situatie. Nu en in de toekomst.
Geldt voor jouw bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst? Of valt je bedrijf over een bedrijfstakpensioenfonds? Bel of mail dan met 1 van onze adviseurs.

Wat kan mijn medewerker aan pensioen verwachten?

Hoe hoog de uiteindelijke pensioenuitkering is staat nog niet vast. Dit is onder andere afhankelijk van de beleggingswaarde op de pensioendatum is. Beleggen brengt risico met zich mee. De medewerker heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De medewerker weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Gedurende de opbouw van het pensioen kan de medewerker inloggen op zijn persoonlijke pensioenportaal. Hier geeft Zwitserleven PPI een indicatie van het te verwachten pensioen.

Hoe krijgen mijn medewerkers inzicht in hun pensioen?

Op een persoonlijk pensioenportaal kunnen jouw medewerkers zien hoeveel hun beleggingen op dat moment waard zijn. En hoeveel pensioen zij hiervoor later kunnen krijgen. In de online pensioenplanner van Zwitserleven kunnen zij ook het totaal pensioen dat ze later krijgen berekenen. Niet alleen het pensioen bij Zwitserleven maar ook de AOW en pensioenen die bij eerdere werkgevers zijn opgebouwd.

Wat is er geregeld bij overlijden van de medewerker?

Voor jouw medewerker verzeker je een eenmalig bedrag van 4 maal het bruto jaarloon. Dit doe je alleen als de medewerker een partner heeft en zolang de medewerker bij jou in dienst is. Hiervoor betaal je iedere maand risicopremies. Zodra de medewerker uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden.
Overlijdt de medewerker? Dan keert Zwitserleven 4x het jaarloon aan jou als werkgever. Dit bedrag is bestemd voor de partner of kinderen van de overleden medewerker.

Wat gebeurt er met het pensioenkapitaal als mijn medewerker overlijdt?

Het pensioenkapitaal wordt dan gebruikt voor een pensioenuitkering aan de partner en eventueel kinderen van de (ex-)medewerker. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.

Hoe zit het met de risicopremies?

Jij betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de medewerker iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. Deze risicopremie tel je op bij het loon van jouw medewerker. Hierop houd je dus iedere maand of per jaar loonheffing in. Dit doe je niet voor de beschikbare pensioenpremie.
Hoeveel je precies moet inhouden, lees je in deze pdf.
Als je geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet je over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.

Wat als ik de pensioenkosten voor de Pensioenonline.nu Pensioenrekening niet meer kan betalen?

Dan informeert Zwitserleven PPI de medewerkers als je de factuur (na aanmaning) niet uiterlijk op de vervaldatum hebt voldaan. Nadat Zwitserleven PPI de medewerkers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met je af in de overeenkomst voor de Nu Pensioenrekening.
De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor de medewerkers te regelen zolang de medewerkers dit van je verwachten.

Kan ik de Pensioenonline.nu Pensioenrekening opzeggen?

Dat kan bij Zwitserleven PPI met een opzegtermijn van twee maanden. Hierna ben je aan Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor de medewerkers te regelen zolang de medewerkers dit van je verwachten.

Waarom moeten alle medewerkers meedoen aan de pensioenregeling?

Als je een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al je medewerkers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van je medewerkers een uitzondering te maken. Ook als je met één van je medewerkers iets anders wilt afspreken, houden de andere medewerkers gelijke rechten op pensioen. Voor jou brengt dit extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Een adviseur kan voor je uitzoeken of er medewerkers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Het is in dat geval niet mogelijk om de Pensioenonline.nu Pensioenrekening zonder advies online te sluiten. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling. Voor een goede pensioenadviseur ga je naar WensinkPensioen!

Voor mijn bedrijf geldt een CAO. Kan ik dan de Pensioenonline.nu Pensioenrekening afsluiten voor mijn medewerkers?

Als je onder een cao valt, is het niet mogelijk om de Pensioenonline.Nu Pensioenrekening online te sluiten. Wij kunnen voor je uitzoeken of de Pensioenonline.Nu Pensioenrekening binnen jouw cao past.

De pensioenregeling van mijn bedrijf valt onder een BPF (bedrijfstakpensioenfonds). Kan Pensioenonline.nu het pensioen voor mijn bedrijf regelen?

Dat kan alleen als jouw BPF daar toestemming voor geeft. Uiteraard kan Pensioenonline.nu voor je nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Waarom kan ik niet meer dan 10 medewerkers invoeren?

De Pensioenonline.nu Pensioenrekening is speciaal ontwikkeld voor kleinere werkgevers en bieden wij online aan voor bedrijven met maximaal 10 medewerkers. Heb jij meer dan 10 medewerkers neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken.

Hoe zit het met het beleggingsbeleid?

De Pensioenonline.nu Pensioenrekening is een product van Zwitserleven. Voor de vijfde keer op rij is Zwitserleven als verzekeraar de meest verantwoorde belegger van ons land. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft gedaan voor haar jaarlijkse Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland. Meer informatie over het beleggingsbeleid van Zwitserleven vind je hier.